• EĞİTİM İÇERİĞİ GİZLİDİR. YALNIZ KATILIMCI İLE EĞİTİMDE PAYLAŞILIR.
  • “TETHEVA” Yardımcı Eğitmenlik Eğitimine Katılım için “TETHEVA” Uygulayıcı ve İleri Seviye Uygulayıcı Eğitimlerinin Tamamlanma Şartı Vardır.
  • Eğitimi Veren Kişi veya Kurum Minimum Katılımcı Sayısı Sağlanamadığında Eğitimi İleriki Bir Tarihe Erteleme, Eğitim Yerini ,Tarihini ve Saatini Değişiklik Yapma HakkınıSaklı Tutar.
  • Eğitim Öncesi Katılımcı İle Karşılıklı Hak ve Yükümlülükleri İçeren “Yardımcı Eğitmenlik Sözleşmesi” İmzalanır.
  • Eğitimin Sonunda Katılımcılar “TETHEVA Yardımcı Eğitmenlik Sertifikası” Almaya Hak Kazanırlar.
  • Yardımcı Eğitmenler Sadece Eğitimlerde Asistanlık Yapabilirler.
  • Eğitime Katılım Öncesi Mülakat Yapılmaktadır.