Eğitime katılımcı sayısının 10-15 kişi ile sınırlı tutulması bile bence insana ve yapılan işe verilen değeri ve saygıyı gösteriyor.Sürekliliğin sağlanabilmesi için her şeyin bir bedeli olması gerektiğine saygı ile bakmakla birlikte “TETHEVA “nın misyonunun Şifacılıktan öte ,insanlığın uyanışına ve yeniden ayağa kalkmasına aracı olduğunu düşünüyorum.